Fubin BL (Anthology)
Title ID:
19635
Alt name(s):
 • El color de la neu
 • Julivert i Tomaquet
 • La primera cosa que faig els matins
 • Love In Motion
 • Okite Saisho ni Suru Koto wa
 • Post de vigilància
 • Yasashii Dakeno
 • Yukiiro Machiboke
 • 不憫BL
Format:
Genre:
Rating:
 • 7.39
 • 5.94
 • 32
Pub. status:
Completed
Stats:
 • 17,413
 • 468
 • 11
Description:
1: Yasashii Dakeno – Suzuki Tsuta
A terminally ill patient and a mysterious boy.

2: Okite Saisho ni Suru Koto wa – Shimura Takako
I want you to touch me; I want us to have sex; I want you to like me; I want you to love me. As a brother, and not as a brother.

3: Love In Motion – Kumota Haruko
A super sadistic gay high school student and his kind teacher.

4: Yukiiro Machiboke – Mikage Tsubaki
One fateful night, the doctor Hanabusa saves a dirty street urchin and patches him up. Now this filthy child is determined to thank him.

8: Kosha Ura no Natsu – Sakurabi Hashigo
The heartbroken Manabu-kun keeps meeting up with his senpai in the back of the school, who appears to be keeping a secret.

Català
1 - Okite Saisho ni Suru Koto wa, de Takako Shimura "La primera cosa que faig els matins"
2 - Paseri to Minitomato, de Ukino "Julivert i Tomaquet"
3 - Yuki Iro Machiboke, de Mikage Tsubaki "El color de la neu"
4 - Ni-choume no Chisa na Sakana, de Hideki Kawai
5 - Kosha Ura no Natsu, de Sakurabi Hashigo
6 - Senaka, de Yuki Tsuda
7 - Aishi Aenai Koi Naraba, de Hikari Kiyomizu
8 - Mura wo Deta Kara Kuri, de Zippo Natsuki
9 - STAKEOUT, de Nozo Itoi "Post de vigilància"
10 - Love in Motion, de Haruko Kumota
11 - Yasashii Dakeno, de Tsuta Suzuki
Related:
Reading progress:
 • Volume 0/1
 • Chapter 0/11