Author Chapter 122 (Solo Leveling)
Avatar
Hay, cảm ơn nhóm dịch nhiều nhé.
Avatar
định cho mấy ảnh kia xếp ngang ngay dưới mấy cái ảnh chính, cơ mà nhìn k đẹp mấy, nên mình đẩy hết xuống dưới :))
Avatar
thanks nhóm nhoé <3