Furawa Manga Team +11
Group banner
Group info
Group ID: 16654
Alt name: None
Stats:
  • 356
  • 8
  • 8
Links:
Actions:
Member info
Leader: Lupinsamaaa
Members:
Upload restriction: Group members only
Group delay: None
Description
Гадаад хэлнээс эх хэл рүүгээ манга манхуа тэргүүтийг орчуулан уншигч тэргүүндээ шимтүүлэгч гэр бүл.