Mashima Hiro VN FC +30
Group banner
Group info
Group ID: 16628
Alt name: None
Stats:
  • 1,213
  • 10
  • 199
Links:
Actions:
Member info
Leader: ChinRiku
Members:
Upload restriction: Group members only
Group delay: None
Description
Just a Vietnamese translation group.
↓ English below ↓

Là một nhóm dịch chuyên dịch manga của Mashima-sensei, cũng như spin-off của các tác phẩm đó.
Tiền thân của nhóm là FC Fairy Tail VN. Sau khi fanpage này sập, ngày 2/9/2019, nhóm thay tên đổi họ thành Mashima Hiro VN FC.

-----------
We specialize in translating Mashima-sensei’s manga series as well as their spin-offs.
The group’s predecessor is FC Fairy Tail VN. After the fanpage downed, on 2 Sep 2019 (National Day of Vietnam), we changed our name to Mashima Hiro VN FC.

Showing 1 to 100 of 199 chapters