What kind of girls do you like, Tsuji-kun?

You need to log in to comment.

Ch. 1
Avatar
@ulTrarobo para pag nagTL ang mga banyaga ay mauunawaan nila char
Avatar
Hehe masyadong formal yung pagsalin sa pilipino
Avatar
TL: Hamster irl
Edit: Hasya

Enjoy