Solo Leveling

You need to log in to comment.

Vol. 2 Ch. 133 - NTTN
Avatar
Font chữ tốt, có cái bác dịch ôm trụ, với pha pha nó mất nguyên tác nó mất, khắc phục thì sẽ tốt hơn.

Dù sao cũng cảm ơn cho công sức của bác nhé, dịch như điện vậy, vừa đọc raw 1 tiếng trước mà giờ có Viet sub đọc rồi.